טיפ מצוות הפרויקט: מילים מרווחות, מקף וקו־מפריד. מתנדבות ומתנדבים יקרים, שמנו לב שיש הרבה מתלבטים באופן השימוש בשני נושאים אלה, והתוצאה מכך שהקובץ המוקלד לוקה בחסר. לכן החלטנו להעלות לכאן תזכורת:
1) ריווח: בעבר היה נהוג (בשל מגבלות בתי דפוס מסוימים) להדגיש מלים על־ידי ר י ו ו ח בין אותיות המלה. שיטה זו בעייתית במעבר למדיה האלקטרונית, משום שקשה לוודא ששורות לא תסתיימנה באמצע מלה, ומשום שמנועי חיפוש לא יודעים למצוא מלים שנכתבות ברווחים. הדגשות כאלו יש להחליף בהקלדת המלה כרגיל, ובהדגשה (bold).
2) ההבדל בין מקף לקו־מפריד:
מקף: מחבר צירופי מלים (כגון בית־ספר). קו מפריד: מפריד או קוטע משפטים (דוגמה: "אמרתי לה – או אולי רק הרהרתי בקול – שאני אוהב אותה"). את הקו המפריד במחשבים הישנים ניתן להפיק במעבד התמלילים וורד באמצעות הקשה על Ctrl ועל סימן המינוס שבקצה הימני־העליון של המקלדת. ובמקלדות החדשות ניתן להפיק קו־מפריד בהקשה על Alt אמצעי ועל סימן =. אם אין בידיכם/ן מקלדת שכזו, ניתן להעתיק את הקו המפריד מהודעה זו, ולהדביק אותה במקום הנחוץ, בטקסט. אין להשתמש במינוס (מקף) רגיל במקום קו מפריד.
תודה על תשומת הלב ובהצלחה, צוות הפרויקט.

יצירת משתמש

הגדרות משתמש
כניסה למערכת